Kiemelt téma

A Budapest Esély Nonprofit Kft.
a VEKOP–8.1.2–16 projekt megvalósításához
Pszichológus
pozícióra munkatársat keres
Főbb paraméterek:

 • Heti 5 munkanap, napi átlag 6 óra
 • Várható havi bruttó kereset: 250.000 Ft
 • Határozott idejű munkaszerződés 2022.01.31–ig
 • Munkavégzési helyek: VIII. és V. kerület.

Elvárások:

 • Végzettség: pszichológus/tanácsadó szakpszichológus munka– és pályatanácsadó specializáció/munka– és szervezetpszichológiai szakpszichológus (A mindenkor hatályos munkaerő–piaci szolgáltatásokra vonatkozó rendelet szerint.)
 • Egyéni esetvezetésben szerzett legalább 2–3 év tapasztalat.
 • Elvárt ismeretek: krízisintervencióban való jártasság, munkaerő–piaci ismeretek, egyéni konzultáció módszertanának ismerete, csoportdinamikai működésre vonatkozó ismeretek, pályaválasztással kapcsolatos szakmai ismeretek.
 • Rugalmas munkavégzésre való hajlandóság és képesség – térben, időben és szemléletben.

Előny:

 • Legalább 1 év tapasztalat hátrányos helyzetű (hajléktalan, munkanélküli, fogyatékossággal élő stb.) ügyfelekkel.

Főbb feladatok:

 • Ügyfelek állapotának felmérése, ez alapján javaslattétel szolgáltatásokra, fejlesztésre, fejlesztő foglalkoztatásban való részvételre,
 • A projektbe bevont ügyfelek személyre szabott szolgáltatásokhoz irányítása,
 • Pszichológiai tanácsadás, Pályaválasztási tanácsadás, Pályamódosítási tanácsadás nyújtása,
 • 3 napos Pályamódosítási csoportos foglalkozás tartása,
 • Ügyféltoborzás
 • A biztosított szolgáltatások dokumentálása,
 • Részvétel az adatszolgáltatásban, beszámolók készítésében,
 • Részvétel kapcsolódó események szervezésében,
 • Együttműködés a projektben dolgozó mentorokkal, munkáltatói kapcsolattartókkal és pszichológusokkal,
 • Részvétel a szolgáltatásfejlesztésben.

A jelentkezés módja:
1. Az álláspályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz,
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata,
 • Adatkezelési nyilatkozat az e–mail–es kísérőlevélben az alábbi szövegezéssel: “Az álláspályázat beküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy az önéletrajzomban és a pályázathoz csatolt további iratokban megadott adataimat a......(megpályázott pozíció neve) pozícióra pályázatot kiíró adatkezelő a kiválasztási folyamat lefolytatása érdekében, a kiválasztási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 1 évig kezelje.”

A pályázati anyagokat 2021. március 15–ig a vekop812@pestesely.hu e–mail címre várjuk “pszichológus állás” tárgymegjelöléssel!


Háttérinformáció a projektről:
A Budapest Esély Nonprofit Kft. konzorciumban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel és a Baptista Integrációs Központtal közösen valósítja meg a VEKOP–8.1.2–16 “Alternatív munkaerő–piaci szolgáltatások budapesti álláskeresőknek” c. projektet. A projekt megvalósítási időszaka 2019.01.01–től 2022. 01. 31–ig tart.
Kiemelt célkitűzés fővárosi regisztrált álláskereső/inaktív személynek személyre szabott fejlesztési terv készítése, az abban rögzített célok megvalósítása, illetve lehetőség szerinti elhelyezésük az elsődleges munkaerőpiacon. Továbbá munkaerő–piaci szolgáltatások gyakorlati tapasztalatra épülő fejlesztése, az akcióorientált esetkezelés szemléletének terjesztése; a munkaadók közvetlen elérésére építő, szervezett kapcsolattartási modell módszertanának kidolgozása; helyi szociális–foglalkoztatási ügyfél–irányítási modell kidolgozása.
A célok elérése érdekében a konzorciumi partnerek 14 féle egyéni és csoportos munkaerő–piaci szolgáltatást nyújtanak, illetve az érintettek (kormányhivatal, társadalmi szervezetek, munkáltatók stb.) bevonásával széleskörű szakmai együttműködési hálózatot építenek ki és működtetnek.

IntézménykeresőBudapest

Budapest Főváros gazdasági társasága

Hírek, közlemények