Régebbi kiemelt témáink
IDÉN IS JUTALMAT KAPNAK A SOKSZÍNŰ MUNKAHELYEKA hátrányos helyzetű célcsoportok védelmét már jogszabály előírja, a diszkriminációt hivatal kell, hogy büntesse, de a jó példák, a modell értékű programok még igen ritkák. E kreatív és érzékeny munkáltatók megérdemlik mind a szakemberek, mind a nyilvánosság figyelmét, megbecsülését.

Többszörösen értékteremtő munkahelyi politika, ha érzékenyek vagyunk a nagyobb figyelmet igénylő munkatársainkat akadályozó tényezőkre. Legyen ez a gyermekneveléssel kapcsolatos kötelezettségek, az idősödő korból adódó fizikai korlát, vagy akár a mássága miatti megkülönböztetés. Mindannyian mások vagyunk. A figyelmesség sokszorosan megtérül, mert nem morzsolódik le a potenciálisan jó munkatárs, sőt motiváltan szívesen "hoz ki többet magából". Másrészt kollégái is érzékelik, hogy maguk is számíthatnak segítségre, ha ők kerülnének valamilyen hátrányos helyzetbe. Például egy fogyatékkal élő dolgozó esetében a neki jobban megfelelő munkaeszköz, megduplázhatja teljesítményét. Egy kisgyermekes dolgozó, megfelelőbb munkaidő beosztás mellett sokkal hatékonyabb.

A Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda idén is meghirdette a "BEFOGADÓ MUNKAHELY" díjat, az EQUAL közösségi kezdeményezés keretein belül, az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány támogatásával.
A díj adományozásáról Elbíráló Bizottság döntött, melybe tagot delegált a Fővárosi Önkormányzat, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, a Fővárosi Munkaügyi Tanács Önkormányzati, Munkáltatói, és Munkavállalói oldala, tagja továbbá az adományozó képviselője, a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium EQUAL támogatási program képviselője és Kempf Zita szakújságíró. A díj védnöke Dr. Demszky Gábor főpolgármester, átadója Horváth Csaba főpolgármester-helyettes.


A 2007. év "Befogadó Munkahely díj" nyertesei:

Költségvetési és nonprofit szervezetek kategóriában:
Budapest Főváros XIII.kerületi Önkormányzat
Az önkormányzat egészére jellemző a befogadó személetmód, melyet a partnerek visszajelzési is megerősítenek. Nemcsak irányelveket fogalmaz meg, mely szépen mutat akár a helyi szintű szabályozásban, vagy esélyegyenlőségi tervben, hanem a mindennapokban alkalmazza a kidolgozott akciókat, intézkedéseket munkavállalói érdekében.
A pályakezdőket, GYESről visszatérőket mentorok segítik, egészséges életmódra ösztönzi a 40 év feletti munkavállalóit, folyamatos szűrővizsgálatokat biztosít. Akadálymentes és ergonómiai munkakörnyezet dolgozhatnak a munkatársak. A bérezésben teljesítményértékelési rendszert vezetett be, emellett a juttatási rendszere is széles körű, (s figyelembe veszi a kiemelt célcsoportokat?). Az elbocsátott dolgozók számára van outplacement programja.
Esélyegyenlőségi terve jól struktúrált, sok elemet tartalmaz. A monitoring és helyzetfelmérés nagyon jól kidolgozott. Az eljárások jól le vannak írva. Átfogó esélyegyenlőségi stratégiával rendelkezik az esélyév kapcsán. Elkötelezett önkormányzat. Rendelkezik helyi esélyegyenlőségi programmal, fogl. Akciótervvel. Intézményeik számára is közös normákat fektettek le.

For-profit vállalkozás kategóriában:
IBM Magyarországi Vállalatai
Az IBM az egyik legrégebbi és legnagyobb befektető Magyarországon. Hazánkban 5 telephelyükről három üzletág juttatja el a világ minden pontjára szolgáltatásait és termékeit az "on-demand" üzleti modell megvalósításával. "Az IBM elfogadva és értékelve munkatársainak változatosságát, valamint mindazokét, akikkel a cég kapcsolatba kerül, kollégáitól elvárja a teljes egészében diszkrimináció- és zaklatásmentes környezet biztosítását. Az IBM a nők és kisebbségi csoportok számára programokat dolgoz ki, melyek e csoportok megerősítését szolgálják."
Számos olyan tevékenységük van, mely az egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség elvének betartását célozza. Női munkacsoportja (Women Leadership Council) a cég vezetése számára kezdeményez programokat; a munka és a magánélet egyensúlyát támogatja a részmunkaidő, otthoni munkavégzés, rugalmas munkaidő. Aktívan együttműködik a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével, a Motiváció Alapítvánnyal, és alapító tagja volt a "Business & Disability - A European Network" önkéntes vállalati szövetségnek, amelynek célja a fogyatékkal élők integrációjának elősegítése a társadalom minden területén. HBLF keretein belül induló roma tehetséggondozó program, a ROMASTER kidolgozásának segítője és első támogatója; a közelmúltban megalakult a különböző szexuális orientációjú munkatársak csoportja, az EAGLE (Employees Alliance for Gay and Lesbian Employees).
Kiterjedt mentoring rendszert működtet, amelyben a tapasztaltabb kollégák aktív közreműködésével folyik a tehetséggondozás.
Pályázatában bemutatott sokszínűségi politikáját valóban tükrözi mottójukat: "Európa legértékesebb erőforrása éppen gazdag emberi sokszínűségében rejlik!"

További kiemelt figyelmet érdemel a HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. esélymegerősítő, befogadó aktivitása is.

A pályázó jól bemutatta, hogy egy termelő vállalat is tud olyan körülményeket biztosítani, intézkedéseket hozni, hogy az egyenlő bánásmód elvén túl érvényesüljön a kiemelt célcsoportok támogatása.
A témára való érzékenységét mi sem mutatja jobban, hogy egy Equal projektben partner, melynek keretében több új munkavállalója lett, s számos munkavállalója tudta megtartani munkáját. Az integrált befogadó munkahely modell részeként egy belépési kézikönyvet dolgoztak ki, mely az újonnan érkező kollégák beilleszkedését segítő rendszer fontos eleme.
Kismamáknak kedvező munkarendje van, s a dolgozók otthona és a munkahely közti ingázást bérelt buszokkal biztosítja, sőt utazás közben még a bevásárlásra is teremt lehetőséget. A munkavállalók képzésére is figyel, s ha még nincs is leírva egy tervbe, vagy stratégiába a sokféle intézkedés, a befogadó szemlélet áthatja a humánpolitikáját.

A díjak átadására az
ÚJ MUNKAHELYEK, EGYENLŐBB ESÉLYEK KONFERENCIÁN
2007. december 13. csütörtök

Benczúr Ház - Postás Művelődési Központ (1068 Budapest, Benczúr u. 27.)
került sor.

IntézménykeresőBudapest

Budapest Főváros gazdasági társasága

Hírek, közlemények