Régebbi kiemelt témáink
"Legjobb esélyegyenlőségi terv" díjAz elmúlt években több esemény, díj, pályázat, rendezvény, kezdeményezés is megerősítette a munkahelyi esélyegyenlőség, a sokszínűség, és a vállalati társadalmi felelősségvállalás fontosságát.

2007 - "Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év". A szlogen mögött Európa 30 országának elkötelezettsége áll, mely lehetővé teszi, hogy a figyelem középpontjába kerüljön az esélyegyenlőség érvényesülése, a sokféleség tisztelete és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem.

Az év kezdeményezései között a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, és mint közreműködő szervezet a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.,

PÁLYÁZATOT HIRDET A "LEGJOBB ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV" DÍJRA.

A pályázat célja, hogy kellő elismerésben részesíthesse a legjobb esélyegyenlőségi terveket működtető szervezeteket, hogy lehetőséget biztosítson esélyegyenlőségi terveik megmérettetésére, és a jó gyakorlatok megismerésére.

A pályázatot három kategóriában hirdetjük meg:

A. versenyszféra, többségi állami tulajdonú vállalkozások,
B. önkormányzatok és intézményeik,
C. központi közigazgatás és intézményei.

A díjat dr. Lamperth Mónika Miniszter asszony adja át.
A díj adományozásának előkészítését a Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda végzi, ezen belül az ő feladata a pályázat előkészítése, kiírása, a pályázatok előértékelése.
A díj adományozásáról szakértői Elbíráló Bizottság dönt.

Díjazott lehet:
- azon önkormányzati, kormányzati, vagy magántulajdonú munkáltató (szervezet, intézmény, vállalkozás stb.),
- aki Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkezik,
- és munkavállalói (beleértve a köztisztviselőket és közalkalmazottakat is) létszáma meghaladja az 50 főt,
- valamint nyilatkozik arról, hogy munkaügyi kapcsolatrendszere rendezettnek minősül, és az Egyenlő Bánásmód Hatósága nem hozott elmarasztaló határozatot vele szemben.

A pályázat értékelési szempontjai:

Témakör:
pont
1. Benyújtott dokumentáció áttekinthetősége
4
2. Érintett célcsoportok jelenléte, indokoltsága
12
3. Folyamatok szabályozottsága
4
4. Esélyegyenlőségi terv/stratégia tartalma a következő területeken:
e) Bérezés és Juttatások
2
b) Munkakörülmények
2
c) Fizikai és informácós akadálymentesítés
1
d) Képzés, előléptetés
2
a) belépés, kilépés, (GYES-ről) visszalépés
2
f) Gyermekneveléssel és szülői szereppel kapcsolatos kedvezmények
2
g) Egyéb, sajátos rendelkezések, programok, akciók
1
5. A terv megvalósulásának monitorozása, egyeztető mechanizmusok, munkavállalói részvétel
4
6. Panasztételi eljárások kidolgozottsága
2
Összesen:
38

A pályázathoz csatolni kell a szervezet esélyegyenlőségi tervét, valamint a pályázati adatlap részét képező mellékletet, melyet a munkavállalói érdekképviseletek töltenek ki.
A díjak odaítélése a pályázati űrlap és az ahhoz csatolt dokumentumok alapján történik, mindezzel együtt az Iroda munkatársai kérhetnek hiánypótlást vagy pontosítást a pályázóktól az elbírálás időszakában, az Elbíráló Bizottság tagjai pedig látogatást tehetnek a pályázóknál.

A díj pénzjutalommal nem jár, de a nyertesek használhatják "Legjobb esélyegyenlőségi tervvel rendelkező szervezet, XX kategória 2007" címet, valamint emlékplakettet kapnak.
A díjazottak tevékenységéről és a díjazás indoklásáról kiadvány készülhet. A pályázatban szereplő adatokat az Adatvédelmi törvény betartásával kezeli az Iroda, az említett kiadványban szereplő bemutatkozókat a díjazottakkal egyeztetve készíti el.

A díjra az erre a célra készített pályázati űrlapon lehet pályázni.
A pályázatok beadási határideje 2007. november 1.
A pályázatok elbírálása, és a díjkiosztás 2007. novemberében várható.

A pályázatot mellékletekkel együtt 1 eredeti és 1 másolati példányban, valamint 1 digitális példányban kell benyújtani (CD-n vagy lemezen, azon mellékletekkel, melyek elérhetőek ilyen formában) a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda címére (1091 Budapest, Üllői út 45.)
Kérjük a borítékra ráírni: LEGJOBB ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV DÍJ 2007!

Kérjük, pályázata alátámasztására minél több dokumentumot csatoljon!
További információ és pályázati űrlap honlapunkon www.pestesely.hu, vagy a szekely@pestesely.hu e-mail címen, illetve telefonon Székely Éva, projektvezetőnél a 216-0809-es számon szerezhető.2007. október 7.
Koltai Luca
szakmai vezető

Jelentkezési lap (letöltés)

IntézménykeresőBudapest

Budapest Főváros gazdasági társasága

Hírek, közlemények