Régebbi kiemelt témáink

A "Befogadó Munkahely Díj Pályázat" és a "Befogadó Munkahely Fotópályázat" 2006. évi nyertesei


A Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda idén is meghirdette a "BEFOGADÓ MUNKAHELY" díjat, az EQUAL közösségi kezdeményezés keretein belül, az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány támogatásával.

A díj adományozásáról Elbíráló Bizottság döntött, melybe tagot delegált a Fővárosi Önkormányzat, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, a Fővárosi Munkaügyi Tanács Önkormányzati, Munkáltatói, és Munkavállalói oldala, tagja volt továbbá az adományozó képviselője, a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium EQUAL támogatási program képviselője, valamint Koczó Ildikó szakújságíró. A díj védnöki tisztét az idei évben is Dr. Demszky Gábor főpolgármester gyakorolta.

A díj átadására 2006 november 7-én a Magyar Telekom Nyrt. Krisztina körúti Székházában került sor, a díjhoz hasonlóan, fővárosi szakmai hagyománnyá váló "Gazdálkodj okosan a munkaerőpiacon" elnevezésű interaktív kiállítás és szakmai nap keretein belül. A rendezvényt a Budapesti Esélyek Háza és a Fővárosi Önkormányzat több együttműködő partnerével, valamint az Európai Unió "Sokszínűségért a diszkrimináció ellen" elnevezésű kampányával közösen szervezte.
Az interaktív kiállításra olyan munkáltatók, vállalkozók, gazdasági társaságok kaptak meghívást, amelyek még nem használják ki a fogyatékos emberek alkalmazásának lehetősét és az ebből származó előnyöket. A rendezvény sikerét mutatja, hogy több mint negyven jelentős munkaadó élt a lehetőséggel, meg kívánta ismerni a fogyatékos emberek foglalkoztatásának lehetőségeit. A kiállításon számos, fogyatékkal élő személyek foglalkoztatását segítő szervezet vett részt, információkkal, bemutatókkal segítve a munkaadókat az értékes munkaerő megismerésében.
Az interaktív kiállítás mellett szakmai előadások is várták a résztvevőket. Előadást tartott HORNUNGNÉ RAUH EDIT az SZMM Esélyegyenlőségi szakállamtitkára, valamint BRAUN RÓBERT a Braun & Partners ügyvezető igazgatója. A résztvevők rövid bemutatók keretében ismerhették meg a múlt évi "Befogadó Munkahely Dí" nyerteseinek jó példáit. Az idei díjakat az FKFSZ Kht. ügyvezető igazgatója, az Elbíráló Bizottság elnöke, Kulinyi Márton konferálása mellett, Skultéti József Fővárosi Önkormányzat Szociális Ügyosztály vezetője adta át.

A "Befogadó Munkahely Díj" 2006. évi nyertesei:


Költségvetési és nonprofit szervezetek kategóriában:

MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY

A fogyatékossággal élők munkaerőpiaci esélyeit segítő civil szervezet aktivitása munkáltatóként is példát mutat arra, hogy az érzékenység nem pénz, hanem figyelem kérdése. Ennek jutalma pedig a kreatív és összetartó munkahelyei légkör.
Az Alapítvány tíz éve szolgáltatásain keresztül is terjeszti a befogadó szemléletet. Foglalkoztatási stratégiájával is példát mutat a speciális képességű dolgozók munkakörnyezetének kialakítására, a képességeiknek megfelelő, optimális munkakör kiválasztására. Egyedülálló példáját láthatjuk náluk a pozitív, előnyadó intézkedéseknek, amelyek segítségével a speciális igényű dolgozók munkaképessége megsokszorozódik.
Külön elismerésre méltó, hogy civil szervezetként, gyakran bizonytalan finanszírozás mellett, ennyi energiát, gondosságot fordítanak segítségre szoruló munkatársaik kiteljesítésére.


For-profit vállalkozás kategóriában:

MAGYAR TELEKOM NYRT.

A Társaság kiváló példája a társadalmilag felelős vállalkozásnak. Számos programot, akciót szervez a lokális közösségek érdekében, és az etikus, diszkrimináció-mentes munkakörnyezetért. Humánpolitikájában és normatív intézkedéseiben éppúgy sokszínűek és szakszerűek esélymegerősítő intézkedései, mint a belső tudatformálás tekintetében. A rendszer folyamatosan követi az igények változását, a munkavállalói szervezetek e fejlesztésben is aktív szerepet kapnak.
A munkaerő-felvételnél külön figyelmet fordítanak arra, hogy elsősorban munkatársaik által ajánlottak jussanak lehetőséghez: ezt a FreeJob (csak a cég munkavállalói számára látható álláshirdetési rendszer), és a 30 napos kizárólag belső keresésre vonatkozó szabályzat biztosítja. A pozícióra kiválasztott kollégák hatékony beilleszkedésének támogatására Orientációs programot működtet. A kiválasztás diszkrimináció-mentességét biztosítja az egységes, kompetencia alapú "Toborzás-kiválasztás kézikönyv" is. A pályakezdőknek a "Rajtkő gyakornoki program" keretében teszi lehetővé évente 15-20 frissen végzett fiatal munkába állását, és belső képzését. Az esélyegyenlőség gyakorlati megvalósítását segítik elő az atipikus foglalkoztatási formák (távmunka, a részmunkaidő, a rugalmas munkaidő), és csökkent munkaképességűek szervezett foglalkoztatása. A munkavállalói juttatások mértéke a részmunkaidőben dolgozókat is 100%-ban megilleti. A családi és munkahelyi kötelezettségek megosztását segítő részmunkaidős foglalkoztatás a nők 10%-át érinti, míg a férfiak 1,6%-a dolgozik ebben az atipikus formában.
Példa értékű és sajnos sok helyen aktuális a távozókról való gondoskodás gyakorlata is. A Társaság több olyan megoldást is alkalmaz a "gondoskodó leépítés" során, amelyek csökkentik az egyoldalú elbocsátások számát. A különböző atipikus foglalkoztatási formák alkalmazása mellett a távozók elhelyezkedésének támogatására képzéseket biztosít, és segíti álláskeresésüket.

További kiemelt figyelmet érdemelt a for-profit kategóriában pályázó Magyar Posta Zrt. és az SZRT Rt. esélymegerősítő, befogadó aktivitása is. Példamutató aktivitásukat az Elbíráló Bizottság második, illetve harmadik helyezés odaítélésével honorálta.

A 2006. évben a "Befogadó Munkahely Díj" mellett meghirdettük a témához kapcsolódó FOTÓPÁLYÁZATUNKAT is.
Számos, a munkahelyi sokszínűséget, esélyegyenlőséget, befogadó légkört bemutató fotó érkezett. A beküldött pályaműveket a díjátadás helyszínén az érdeklődők kiállítás keretében tekinthették meg.
Mivel fotókat és nem beküldőket díjaztunk az ELSŐ és MÁSODIK DÍJAT, a HP MAGYARORSZÁG Kft. digitális fényképezőgépét és nyomtatóját egyaránt

CZIMBAL GYULA kapta.
Első helyezett fotóján a roma kommandós rendőr, békés, együtt érző arcvonással áll egy szabadtéri családi napon, fiatalok idősek jókedvű körében.
A második helyet kiérdemlő fotón, gyengén látó társunk dogozik lap-topján egy szoftver bemutató konferencián.

KÁDÁR ATTILA harmadik helyezett képe egy pszichiátriai otthonból érkezett. A dolgozók nagy gondossággal végzik munkájukat, melyben ők is megbízhatóan képesek teljesíteni.

Ez úton is gratulálunk a nyerteseknek!

A Rendezvény képei:


 


Befogadó Munkahely Fotópályázat díjazott pályaművei:
 

I. helyezett

II. helyezett

  III. helyezett

IntézménykeresőBudapest

Budapest Főváros gazdasági társasága

Hírek, közlemények