Régebbi kiemelt témáink
Pályázó neve Projekt tartalma Összes támogatás (ezer Ft) Érintett munkanélküliek száma (fő)
PHARE  
FKFSZ Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. Hátrányos helyzetű emberek (köztük romák) elhelyezkedésének segítése komplex munkaerőpiaci szolgáltatással. 85 795   50
Összes támogatás PHARE   85 795   50
EQUAL  
Informatikai Vállalkozások Szövetsége Fogyatékos emberek  képzése és az informatikai szektorban való elhelyezkedésésük segítése. 354 278   54  
BV Oktatási Központ Elítéltek társadalmi visszailleszkedésének segítése piacképes szakképesítéshez juttatással. 100 236   200  
Kisebbségi és Emberi Jogi Alapítvány Esélyegyenlőség erősítése a médiában. 394 052   Nem adekvát mutató
Roma Polgárjogi Alapítvány Roma származású esélyegyenlőségi szakemberek képzése, munkába állítása. 293 855   50  
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Hajléktalanok munkaerőpiaci reintegrációjának segítése komplex munkaerőpiaci szolgáltatással. 282 834   1 400  
Autonómia Alapítvány BRIDGE - Borsodi Romák Innovatív Társadalmi és Gazdaságfejlesztési Programja. 380 697   Nem Budapesten működő program
MH Líceum Alapítvány Hátrányos helyzetű fiatalok képességfejlesztése és munkaerőpiaci intergrációjuk segítése  211 731   300  
Belvárosi Tanoda Alapítvány Hátrányos helyzetű fiatalok képzése és munkaerőpiaci intergrációjuk segítése . 382 443   25  
Heim Pál Gyermekkorház Fővárosi Önkormányzat GYES-ről visszatérő egésszségügyi dolgozók ismeretújító képzése. 124 200   300  
Kézenfogva Alapítvány Értelmi fogyatékosok elhelyezkedésének segítése komplex munkaerőpiaci szolgáltatással. 207 754   25  
ÉFOÉSZ Értelmi fogyatékosok elhelyezkedésének segítése információszolgáltatással és állásközvetítéssel. 116 168   50  
Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány Megváltozott munkaképességű emberek  komplex foglalkoztatási rehabilitációja. 277 386   200  
Ec-Pec Alapítvány Roma koordinátorok képzése és foglalkoztatása. 382 400   40  
Tudomány a Nőkért Alapítvány A nők foglalkoztatási helyzetével kapcsolatos kutatás megvalósítása.  365 661   Nem adekvát mutató
Budapest-Bethel Epilepszia Centrum Alapítvány Epilepsziások és pszichiátriai betegek elhelyezkedésének segítése komplex munkaerőpiaci szolgáltatással.  158 000   40
FKFSZ Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. Hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci és munkahelyi esélyegyenlőségének erősítése, "befogadó" munkahelyi gyakorlatok kialakításával. 261 000   30  
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége A munkaerőpiacra vissztérő nők jövedelmi esélyegyenlőségének erősítése "e-barométer" kutatás hasznosítása révén. 190 500   Nem adekvát mutató
VOSZ Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Társaság Pályaújrakezdő anyák munkába állásának segítése komplex munkaerőpiaci programmal. 146 502   Nem indult el
Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület Menedékkérők társadalmi beilleszkedésének elősegítése munkaerőpiaci információs szolgáltatásokkal. 130 377   106  
Összes támogatás EQUAL   4 760 073   2 820  
HEFOP/2004/1.3.1 A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése
Magyar Internetező Nők Egyesülete Közhasznú Szervezet Női vállalkozók együttműködési hálózatának erősítése. 15 300 Nem Budapesten működő program
Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesülete Prostituáltak átképzése és elhelyezkedésük segítése.  27 966 15
Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése szociális szakképesítéshez segítéssel. 29 613 40
Budapesti Politechnikum Alapítvány A nők vállalkozóvá válásához és vállalkozásuk működtetéséhez nyújtott tanácsadó szolgáltatások biztosítása. 15 282 110
Angyalföldi Szociális Egyesület Nők munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése komplex munkaerőpiaci szolgáltatással. 23 683 30
Magyar Logisztikai Egyesület Szakképzés és pszicho-szociális, mentális támogató tanácsadás biztosítása a munkaerőpiacról ideiglenesen kiszorult nők számára. 22 800 20
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási Kht. A női vállalkozások versenyképességének erősítése képzéssel és tanácsadásssal. 13 770 198
Összes támogatás HEFOP 1.3.1.   148 414 413
HEFOP/2004/2.3.1-2.         Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása  
Emberbarát Alapítvány Hátrányos helyzetűek emberek, különösen a szenvedélybetegek integrált megközelítésű alternatív képzési, foglalkoztatási programja. 71 453 18
Psychoeducatio - Léleknevelés Alapítvány Pszichiátriai problémákkal küzdő, hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci és társadalmi (re)integrációjának elősegítése integrált megközelítésű, alternatív képzésünkön és foglalkoztatásukon keresztül. 49 903 18
Gond-viselés Szociális Foglalkoztató Szolgáltató, és Kereskedelmi Közhasznú Társaság Értelmi akadállyal élő fiatalok számára komplex munkaerőpiaci foglalkoztató-fejlesztő szolgáltatások biztosítása. 47 499 18
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Látássérült emberek integrált megközelítésű, alternatív képzése és foglalkoztatása. 106 759 36
Budapest-Bethel Epilepszia Centrum Alapítvány Epilepsziások és pszichiátriai betegek elhelyezkedésének segítése képzéssel és foglalkoztatással.  83 737 30
Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület Magyarországon élő menekültek alternatív munkaerőpiaci képzése és foglalkoztatása. 70 134 24
HUMÁN ERŐFORRÁS Szakképzést Támogató Közhasznú Alapítvány Mozgáskorlátozottak integrált ügyfélkapcsolati (call center) asszisztens szakmában való elhelyezése alternatív munkaerőpiaci képzéssel és foglalkoztatással. 100 228 36
Magyar Tartalomipari Szövetség Digitális tartalom előállítása mozgássérültek és megváltozott munkaképességűek alternatív képzésével és foglalkoztatásával.  70 962 24
Vargabetű Klub-Műhely Egyesület Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerőpiaci integrációjának segítése képzéssel és foglalkoztatással. 71 400 24
HEFOP/2004/2.3.1-2. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása  
Budapest-Bethel Epilepszia Centrum Alapítvány Szervezetfejlesztés. 4 500 Nem adekvát mutató
Emberbarát Alapítvány Szervezetfejlesztés. 6 557 Nem adekvát mutató
Vargabetű Klub-Műhely Egyesület Szervezetfejlesztés. 6 608 Nem adekvát mutató
HUMÁN ERőFORRÁS Szakképzést Támogató Közhasznú Alapítvány Szervezetfejlesztés. 8 879 Nem adekvát mutató
Összes támogatás HEFOP "2.3.1.   698 619 228
HEFOP/2004/2.3.2-1. Intenzív tanácsadás és elhelyezés
Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház Foglalkoztatási tanácsadó és közvetítő szolgáltatások biztosítása hátrányos helyzetű emberek, kiemelten a hajléktalanok, a romák, a tartósan munkanélküliek, valamint büntetőeljárásban terheltek foglalkoztathatóságának javítása érdekében. 49 000 700
HEFOP/2004/2.3.2-2. Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás   
Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek számára fejlesztésközpontú komplex munkaerőpiaci szolgáltatás biztosítása. 79 985 200
Vargabetű Klub-Műhely Egyesület Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerőpiaci és társadalmi kirekesztődésének megelőzése készségfejlesztéssel.  59 972 150
Nonprofit Alapítvány Munkaorientációs és Képességfejlesztő Centrum működtetése roma és/vagy hajléktalan emberek számára. 38 156 96
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási Kht. Kulcskompetenciák fejlesztése hátrányos helyzetű emberek, köztük roma fiatalok körében. 20 000 50
Összes támogatás HEFOP 2.3.2 247 113 1 196
Összes támogatás   5 940 014  
Összes résztvevő     4 707
Egy résztvevőre jutó fajlagos költség (ft/fő) 1 264 971    
HEFOP/2004/1.1 Munkanélküliség megelőzése és kezelése az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szervezetében
Fővárosi Munkaügyi Központ Fiatalok és tartósan munkanélküliek elhelyezkedésének segítése, továbbá a  regisztrált álláskeresők tartósan munkanélkülivé válásának megelőzése érdekében komplex munkaerőpiaci szolgáltatás biztosítása. 2 500 000 2125
Összes támogatás HEFOP 1.1 2 500 000                2 125   

IntézménykeresőBudapest

Budapest Főváros gazdasági társasága

Hírek, közlemények