Régebbi kiemelt témáink
Települések az esélyegyenlőségért konferencia (2008. október 28.,Budapest, Új Városháza)

"Az esélyegyenlőség bennünk kezdődik" - összegezte az október 28-án az Új Városházán megtartott Települések az esélyegyenlőségért c. konferencia üzenetét zárszavában Kulinyi Márton, a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. igazgatója. A Fővárosi Közgyűlés felkérésére, a Főváros átfogó települési esélyegyenlőségi programjának kapcsán megrendezett szakmai konferencia kilenc előadója ágazatonként tekintette át az esélyegyenlőség kulcskérdéseit a mintegy száz érdeklődő előtt.

Ongjerth Richárd urbanisztikai szakértő a városüzemeltetés, Ifi István, a Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottságának elnöke az oktatás, Skultéti József szociális ügyosztályvezető a szociális ellátás területén a Fővárosban elért eredményeket és a még előttünk álló konkrét és képletes, elsősorban szemléletbeli akadályokat ismertette. Margittai Katalin, a Budapesti Művelődési központ igazgatója rámutatott, hogy a szocializációs és szociokulturális hátrányok újratermelődésében a kulturális szolgáltatások hozzáférhetősége mellett nagy szerepet játszik az oktatási rendszer is. Koltai Luca, a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda vezetője a foglalkoztatási területről szólva kiemelte a szolgáltatások különbségeket figyelembevevő fejlesztésének fontosságát. Hasonlóan vélekedtek Kárpáti Zsuzsa és Bondár Éva, az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet munkatársai: az egészségügyi területen az esélyegyenlőségi cél nem az uniformizált ellátás, hanem a társadalmi hátrányokra érzékeny, azokat mérsékelni tudó intézmény- és szolgáltatásrendszer megteremtése. Kravalik Zsuzsa, a Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutatóközpont munkatársa a városrehabilitáció és szociális rehabilitáció összefüggéseiről és az ezen a téren tett kezdeményezésékről beszélt előadásában.

Az egymással összehangolt előadások közös üzenete volt a szemléletváltás elsődlegessége és az ágazatközi együttműködés, a komplex megközelítések szükségessége. A délután folyamán négy szekcióban, esélyegyenlőségi célcsoport szerint fogalmazták meg a legfontosabb beavatkozásokat.

A konferencia előadásainak prezentációi:
Kulinyi Márton: Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (.ppt formátumban)
Ongjerth Richárd:Kommunális szolgáltatási esélyegyenlőség (.ppt formátumban)
Ifi István:Esélyegyenlőség az oktatásban (.ppt formátumban)
Skultéti József: Esélyegyenlőség a szociális ellátásban (.ppt formátumban)
Margittai Katalin:Esélyegyenlőség a kultruális szolgáltatások terén (.ppt formátumban)
Koltai Luca:Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon (.ppt formátumban)
Kárpáti Zsuzsa-Bodnár Éva: Esélykülönbségek az egészségyügyi ellátásban (.ppt formátumban)


Képzéssel a munkaerő-piaci esélyekért konferencia (2008. november 24.,Budapest, Új Városháza)

Az esélyegyenlőség helyben kezdődik konferencia sorozat 2. állomása az iskolai szegregációval, a BEFOGADÓ iskolával és ezek hosszú távú következményeivel foglalkozott. Németh Szilárd a Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága elnöke megnyitójában kérte a résztvevő szakembereket, hogy szembesítsék a politikusokat a "rögvalósággal". A konferencia javaslatait a Főváros Esélyegyenlőségi Programjának részeként, kellő figyelemmel fogják gondozni.

A legfontosabb megállapítások dióhéjban:
  • Ahol kirekesztés van, ott a bizonytalanok frusztrálódnak.
  • 178 homogén roma iskola, 3.000 roma osztály van, "neked fiam jó lesz ez is".
  • Komplex családi probléma csomagot kell kezelni.
  • Az integráció pedagógiája nem új pedagógia, hanem a JÓ PEDAGÓGIA, hiszen a jó pedagógus eddig is oda kellett figyeljen a családi háttérre, a hátráltató tényezőkre.
  • Az elkötelezettség gyönyörű példákat szül.
  • Az iskola menedzsmenten múlik majdnem minden. A fenntartó az értékelésével meghatározhatja a "NORMÁT" motiválhatja a menedzsmentet.
  • Az iskola "burkolt szakmai nyelve" elriasztja a más kulturális körben nevelkedetteket.
A szekcióból:
  • A "töredezett", azaz nem összehangolt beavatkozások hatásfoka minimális, inkább kontraproduktív.
  • Komplex, összehangolt beavatkozási rendszerre van szükség: oktatási, szociális, egészségügyi, munkaerő-piaci, stb. szakterületek között, és önkormányzati, állami, civil fenntartók között.
  • A szakmai és társadalmi érzékenyítés, a kommunikáció tervszerűen kell kísérje a szabályozást, a beavatkozásokat
A konferencia előadásainak prezentációi:
Dr. Ürmös Andor: Képzéssel a foglalkoztatásért (.ppt formátumban)
Dr. Nahalka István :Az integrált oktatás modellje (.ppt formátumban)
Ifi István:Az esélyegyenlőség érvényesülése a fővárosi TISZK-ben (.ppt formátumban)
Mártonfi György: Kutatási eredmények iskolai szegregációról, integrációról (.ppt formátumban)
Edényi László: A szakmai orientációs képzés lehetőségei és korlátai a gimnáziumi oktatásban (.ppt formátumban)


Esélyegyenlőség a foglalkoztatásban konferencia (2008. december 10., Budapest, XI. Kocsis u. 26., BMSZKI)

"Munka feketén - fehéren"

Lehetne a mottója a harmadik esélyegyenlőségi konferenciának, melyet a szolgálatunk szervezett.
A legaktuálisabb körülmények (pénzügyi-gazdasági válság és az "út a munkához" intézkedéscsomag jövő évi bevezetése) és a stabil, időálló szakmai értékek kettőssége jellemezte az igen színvonalas szakmai munkát.

A Közép-Magyarországi régió mintegy ötven szakembere vett részt a rendezvényen, akik a munkaerőpiactól legtávolabb lévők esélyeinek javításáért, a munkaerőpiacra történő visszavezetésükért dolgoznak.

Mint azt a konferenciát megnyitó Győri Péter, majd az első előadó, Krémer Balázs is hangsúlyozta, ebben a helyzetben elengedhetetlen a tényekkel való szembenézés és az őszinteség a szakmai diskurzusokban. A munka egyre több ember számára nem a napi nyolc órás, bejelentett, biztos alkalmazotti világot jelenti, hanem a túlélést, a szívességi munkát, napszámot. Főleg a hajléktalan emberek körében az már egy sikeres lépcsőfok, ha pénzért is el tudja adni a munkaerejét. Szembe kell néznünk a valósággal: az alkalmi munkavállalást, a különféle atipikus formákban megvalósuló foglalkoztatást és akár a féllegális munkavégzést is fontos lépésként kell látnunk a munkához való közeledés hosszú és nehéz folyamatában.

Vass István előadásában bemutatta a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ jelenlegi együttműködő partnereit, számba véve az együttműködés lehetséges területeit és célcsoportjait. A közfoglalkoztatás átalakulását bemutatva pedig utalt a központi régiónak az ország számos más régiójához mérten előnyösebb helyzetéből adódó lehetőségekre.

Kulinyi Márton az új feltételekhez való alkalmazkodás mellett a piaci munkahelyhez segítés eszközeit, és a Budapest Esély szolgálat által kiépített közvetítő információs hálózatot mutatta be és ajánlotta fel a résztvevőknek. Hírlevél szolgálatot igényelni lehet: (info@pestesely.hu),

Tánczos Éva előadása megerősítette, hogy számos intézményben jelen van egy erős szakmai tudás és napi gyakorlat, amelyet a változó feltételek mellett is tovább kell vinni.

Az előadásokat követően a hallgatóság bevonásával kerekasztallá bővült panelbeszélgetés. "Feketén - fehéren" előtérbe került a nem bejelentett, fekete munka kérdése. Egyrészről, hogy azt a közvetítő szolgálatok tudomásul vegyék-e, esetleg szervezhetnek-e rá. Megfogalmazódott a piaci szemlélet szükségessége a segítő szolgáltatásokban. Szintén megjelentek a változó szerepben lévő önkormányzatok, munkaügyi központok és a segítő szolgáltatások kompetencia területeinek világosabb megfogalmazási igénye.

A partnerség még mindig csak igény szinten áll fenn. A 2009. évi "út a munkához" törvénycsomag, illetve a készítendő közfoglalkoztatási tervtől a felek e téren nem remélnek pozitív változást, egymástól inkább.

Kulinyi Márton

A konferencia előadásainak prezentációi:
Krémer Balázs: Befogadó munkaerőpiaci politikák és szolgáltatások (.ppt formátumban)
Vass István: Együttműködési lehetőségek a munkaügyi központ és más szolgáltatásnyújtó szervezetek közt (.ppt formátumban)
Kulinyi Márton: Közfoglalkoztatás, mint szerény válasz (.ppt formátumban)
Tánczos Éva : Nehézségek és lehetőségek a régóta munka nélkül levők elhelyezkedésének segítésében (.ppt formátumban)

IntézménykeresőBudapest

Budapest Főváros gazdasági társasága

Hírek, közlemények