Régebbi kiemelt témáink
Budapest Települési Esélyegyenlőségi Programjának második társadalmi egyeztetése

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi  Programjának készítése célegyenesébe érkezett. A Főváros célja, hogy  a Program véglegesítését több fordulós társadalmi egyeztetés előzze meg, ez által biztosítva lehetőséget a hátrányos helyzetű embereket segítő fővárosi társadalmi szervezeteknek, illetve szakembereknek a programkészítés folyamatába való bekapcsolódásra, a saját szakmai területükön tapasztalható esélyegyenlőségi problémák azonosítására , megoldási javaslataik megfogalmazására.
A Program első társadalmi egyeztetése 2008. október 28-án, az Új Városháza dísztermében rendezett "Települések az esélyegyenlőségéért" konferencián, illetve annak szekció ülésein zajlott le. Akkor a célcsoportok civil képviselői és szakértői elfogadták a Program stratégiáját, értékelték és kiegészítették a veszélyeztetett célcsoportok deficitjeit és a beavatkozások fő irányait.
A most közzé tett,  második társadalmi egyeztetésre készült, munkadokumentumokba beépítésre kerültek az első körös társadalami egyeztetés, valamint a fővárosi szakmai ágazatok vezető szakembereivel lefolytatott egyeztetések és munkaülések tapasztalatai. A programdokumentáció jelenlegi egyzetetési verziójában már konkrét beavatkozási javaslatokat és támogatási prioritásokat fogalmaztunk meg, elsősorban a Fővárosi Önkormányzat és intézményrendszere féle.
Egyrészt "Rendszerbe épített intézkedéseket" javaslunk, amelyek az esélyegyenlőségi politika fő vonalát képezik (mainstream politika). Ezen intézkedési csomag célja, hogy a főváros minden szakpolitikai programjába horizontális feladatként épüljenek be az eesélyegyenlőségi szempontok. Elsősorban e programok által érvényesüljön az esélyegyenlőségre való törekvés a főváros szakpolitikai döntéseiben, intézményfenntartói tevékenységében és támogatáspolitikájában.
Másrészt "Kiemelt intézkedéseket" fogalmaztunk meg, annak érdekében, hogy a  Program már rövid távon is határozzon meg világosan érzékelhető változásokat. A két fejelezetbe szerkesztett intézkedési csomagok egy része csaknem minden célcsoportra és ágazatra érvényes, más elemei viszont csak egy-egy célcsoportot, ágazatot érintenek.
A második társadalmi egyeztetés illeszkedik a Fővárosi Önkormányzat Civil Tanács egyeztetési folyamatába. Ennek során tizenegy különböző civil szakmai műhelyben a delegált civil képviselők és szakemberek véleményezik, majd a Civil Tanács tárgyalja a dokumentumot és a javasolt módosításokat.
A Települési Esélyegyenlőségi Program  Fővárosi Közgyűlés részére való előterjesztése 2009. augusztusában várható.

Kérjük, észrevételeiket, javaslataikat küldjék meg kollégáinknak, a garadnay@pestesely.hu, vagy a komka@pestesely.hu  e-mail  címekre, melyeket az ágazati szakértőkkel egyeztetve figyelembe veszünk a szakpolitikai munkaanyag (előterjesztés tervezet) elkészítése során!Letölthető egyeztetési munkadokumentumok
:
Cselekvési program tervezet
Célcsoport-specifikus szükségletek és fejlesztési irányok
Intézkedési mátrix

IntézménykeresőBudapest

Budapest Főváros gazdasági társasága

Hírek, közlemények