Régebbi kiemelt témáink
Beszámoló a II. Social label konferenciáról

Kell egy emberi hang

Társadalmilag felelős munkahelyek: a gazdasági hatékonyság eszközei

Második alkalommal rendezte meg a Budapest Esély Nonprofit Kft. a Social Label – társadalmilag felelős munkáltatói minősítésről szóló konferenciát, amelynek március 30-án a Brit Nagykövetség adott helyet. Ez alkalommal vehette a minősítés ezüst fokozatát a Szerencsejáték Zrt. és bronz fokozatát a MAG Zrt. A konferencia elsősorban magyar vagy magyarországi vállalatokkal ismertette meg a külföldön már sikeres Social label minősítés gazdasági hasznát és kommunikációs értékét.

A különbözőség nemzetünk és gazdaságunk erejének forrása lett” fogalmazott nyitóbeszédében őexellenciája, Greg Dorey, Nagy-Britannia magyarországi nagykövete, aki hozzátette, hogy a brit és magyar gazdasági környezet közti különbségek ellenére a brit tapasztalatok nagy hatással voltak a magyar Social label szabvány kidolgozásában. Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar cégek versenyképességének egyik kulcsa a társadalmi felelősségvállalás lehet. Kulinyi Márton, a Budapest Esély Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a filmes szakmát említette példaként, ahol az igények generálják bizonyos technikai újdonságok bevezetését, ugyanakkor maga az új technika is inspiratív lehet az alkotók számára.

A rendezvényen kialakított workshopok témája a vállalatok társadalmi felelősségvállalása volt, ezen belül a felelős munkáltatói értékek és gyakorlatok (például a munka és magánélet összeegyeztetésének módja) és az CSR politika számszerűsíthető gazdasági haszna.

A társadalmilag felelős működés egy cég erre vonatkozó politikáját, stratégiáját, tevékenységeit fogja össze. Területei nagyjából azonosak a társadalmi felelősségvállalás leggyakrabban említett dimenzióival: környezetvédelmi, belső és külső társadalmi és tágabb gazdasági kérdések. A cégek belső társadalmi életének jó gyakorlatait rendszerezi a Social label minősítés. Ebben kiemelt szerepe lehet a kulturális sokszínűségnek, vagyis a munkavállalók eltérő etnikai, nyelvi, vallási, tapasztalati hátterének, amely a gazdasági vállalkozásokban a kreativitás és innováció forrása. Különösen azért lehetnek érdekeltek a cégek a sokszínűségben, mert a gazdasági válság bebizonyította, hogy krízishelyzetben a homogén, merev vállalati struktúrák nem bizonyulnak időtállónak és biztonságosnak.

A társadalmilag felelős működés nem csupán az egyenlő bánásmódot jelenti, hanem azt az erőfeszítést is, amelyet egy vállalat ezért tesz, hogy munkavállalói azonos esélyekkel, lehetőségekkel rendelkezzenek. A felelős munkáltató külön támogatást nyújt a kisgyermekes, a nő, a fogyatékos vagy az etnikai, vallási kisebbséghez tartozó munkavállalóinak, hogy ugyanaz a karriert befuthassák, mint a cég "többségi" dolgozói. Sőt, a társadalmilag felelős munkáltató munkához segítheti a máshol hátránnyal induló munkavállalókat.

A Social Label minősítés szintjeit a Budapest Esély szakértői úgy alakították ki, hogy a szervezetek minél szélesebb köre számára legyen elérhető. Vannak olyan cégek, amelyek először csak ismerkedni kívánnak a rendszerrel, mások forráshiány miatt nem tudnak végrehajtani bizonyos beruházásokat, amilyen például az épületek akadálymentesítése. Ezért a minősítés értékeli azt is, ha a szervezet már szabályzatainak kidolgozásakor figyelembe veszi a felelős munkáltatói értékeket, és lehetőségeihez mérten tesz azért, hogy ezeket gyakorlatban is érvényesíytse.

Az érdeklődő cégek a www.sociallabel.hu honlapon tájékozódhatnak a rendszerről, ahol egy online kérdőív segítségével felmérhetik azt is, hogy alkalmazott gyakorlataik elérik-e a minősítés valamely szintjét. A Social label Bronz fokozata a rendszerszerűségre, az alapvető antidiszkriminációs intézkedésekre koncentrál, kulcsszava a tervezés. Az Ezüst fokozatú társadalmilag felelős vállalkozás az önmagának megfogalmazott célok megvalósításának legalább felénél tart, a szint kulcsszava a változás. Arany fokozatú minősítést már csak az a szervezet kaphat, amely nem csak, hogy a gyakorlatban is megvalósítja a társadalmilag felelős működés értékeit, de kommunikálja is azokat: dolgozói, partnerei, ügyfelei és beszállítói körében egyaránt (kulcsszó: kommunikáció).

Tavaly a Mc Donald’s Magyarország Kft., valamint a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. kérte az auduitálást a Social label minősítés elnyeréséhez. Idén eddig két cég kapta meg a Social label minősítést. A Szerencsejáték Zrt. ezüst, a MAG Zrt. bronz fokozatot szerzett.

A rendezvény gazdája, a Budapest Esély, élen jár a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemben és a kulturális sokszínűség munkahelyre integrálásában. Korra, nemre, nemzetiségre, etnikai vagy vallási hovatartozásra való tekintet nélkül alkalmaz munkavállalókat, olyan társadalmi csoportokból is, amelyek jelentős hátránnyal indulnak a munkaerőpiacon. Évente háromszáz fedél nélkül élőt segítenek munkához, és nemrég zárult sikeresen egy roma értelmiségiek munkahelyi beilleszkedését célzó ösztöndíjas programjuk, a Norvég Kormány támogatásával. Az Európai Unió 2008-ban az aktív társadalmi befogadás 9 legjobb példája közé választotta be a Budapest Esélyt.IntézménykeresőBudapest

Budapest Főváros gazdasági társasága

Hírek, közlemények