Régebbi kiemelt témáink
A 2011. június 24-én megrendezett első fővárosi Esélyháló konferencia eredményeképp létrejött az Esélyháló-levlista, amelyen mára közel száz szakember, önkormányzati dolgozó és civil osztja meg az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tapasztalatait.

Ha szívesen csatlakozna hozzánk, látogassa meg a http://maprofa.hu/eselyhalo/ oldalt és iratkozzon fel a levelezőlistára!

Tisztelt Partnerünk!

Ezúton tisztelettel meghívjuk az idén júniusi Esélyháló konferencián megalakult konzultációs és információs lista keretében szervezett

ESÉLYTERVEK FELÜLNÉZETBEN


CÍMŰ 1. ESÉLYHÁLÓ WORKSHOPRA


Időpont: 2011. december 5. 13-16 óra


Helyszín: Budapest Esély Központ: 1084 Budapest, Őr utca 5-7. (emeleti tárgyaló)


A workshop célja: a munkahelyi esélytervek elkészítésének illetve kötelező felülvizsgálatának segítése.


”Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény (63. § (4). bek), valamint az 1992. évi XXII. törvény - a Munka Törvénykönyve - (70/A. §) alapján az 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató állami, illetve önkormányzati intézményeknek, valamint az állami, illetve önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaságoknak esélyegyenlőségi tervet kell elfogadniuk.”


A Budapest Esély Nonprofit Kft. által szervezett workshop segítséget nyújt a munkáltatóknak, az önkormányzati intézményeknek készülő munkahelyi esélyterveik befejezéséhez, illetve a már elkészült esélyterveik kötelező felülvizsgálatában.

A workshop keretében rövid, az esélyterv készítéséről szóló felvezető után lehetőségük lesz feltenni a kérdéseiket, konzultálni szakértőinkkel a munkahelyi esélyterv szerkezetéről, készítéséről, felülvizsgálatának egyszerű és gyors módszereiről, és ötletet cserélni más munkáltatókkal az esélytervben alkalmazható olcsó és praktikus jó gyakorlatokról, a megvalósítás tapasztalatairól.


Ne feledje otthon intézménye munkahelyi esélyegyenlőségi tervét!


A workshop költsége:


- 20 000.- Ft + áfa (szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható)

- A Főváros és kerületei illetve fenntartásukban lévő intézmények dolgozói számára térítésmentes: a Települési esélyegyenlőségi program megvalósítása keretében a Fővárosi Önkormányzat fizeti.

Jelentkezés:


- a workshopra az első 30 jelentkezést tudjuk elfogadni

- a csatolt jelentkezési lap visszaküldésével 2011. december 1-ig jelentkezhet

- jelentkezés és bővebb információ: Hargitai Dávid: hargitai@pestesely.hu

Letölthető jelentkezési lap » Letölthető meghívó »


Beszámoló az Esélyháló konferenciáról


Hálót szövünk…


...avagy hálózatot, civilek, intézmények, kerületek együttműködéséből. Hálót, amin fennakadnak az esélyek, hogy kihalászhassák őket a kisebbségek.


Három szekcióban folyt a munka június 24-én pénteken, az első Esélyháló konferencián, amelyen a fővárosban dolgozó mintegy százhúsz szakember képviselte a közigazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális és civil szférát.


fővárosi települési esélyterv keretében meghirdetett antidiszkriminációs kampányról kapta a nevét az első szekció, amelyben a résztvevők megismerkedhettek az Egymásra lépni tilos! kampány céljaival és eddigi eredményeivel. A szekció célja az volt, hogy a Budapest Esély esélyegyenlőségi kampánya számára utat, kapcsolódási pontokat találjunk más, már működő érzékenyítő, attitűdformáló kampányokhoz. Hiszünk abban, hogy a jól szervezett, közös tevékenység hatékonyabb, sikeresebb lehet az elszórt, egyedi akcióknál. Ezért arra buzdítottuk a szekció résztvevőit, hogy akár csak elvi szinten, akár aktívan: saját rendezvényeikre meghívással vagy közös tevékenységek, termékek kezdeményezésével kapcsolódjanak be az Egymásra lépni tilos! kampányba. A résztvevők nagyrésze nyitottnak bizonyult az együttműködésre, ezért az elhangzott ötletek alapján hosszabb távú együttműködést szándékozunk kialakítani velük. Ennek során lerakhatjuk egy széleskörű összefogáson alapuló, alulról jövő antidiszkriminációs hálózat alapjait.


12 szakember vett részt az esélyterv monitoring eszközeinek kidolgozását segítő munkacsoportban, döntő többségükben civil szervezetek, illetve kerületi önkormányzatok képviseletében. A szekció felhívta a figyelmet néhány, az esélyegyenlőségi intézkedések hatásának mérésekor fontos, tényre. A monitoring rendszer kiépítésekor figyelembe kell venni, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos mutatók legtöbbje jelenleg csak utólagos kutatások révén érhető el. Fontos az is, hogy a civil szervezetek szolgáltatásairól (illetve azok eredményeiről) az önkormányzatok csak keveset tudnak, azaz jobb ágzat- és szervezetközi információáramlásra, adatszolgáltatásra lenne szükség. A szekció résztvevői egyetértettek abban, hogy a számszerű mutatók mellett az előítéletek változásának mérése is fontos információkat adhat az esélyterv megvalósulásának eredményeiről.

A legnagyobb érdeklődést a szakembereknek és munkáltatóknak szóló, képzésekkel és tanácsadásokkal foglalkozó szekció keltette. A munkacsoport várhatóan egy hosszú távú együttműködés első lépése. Az együttműködésben az Esélyegyenlőségi almanachban is szereplő civil szervezetek segítségével gyűjtünk össze és építünk be a szakemberek továbbképzésébe, hosszabb távon akár a szakképzésbe kisebbségi csoportokra érzékenyítő modulokat.


A konferencián megkezdett munka nem ér véget a szekciók eredmények összesítésével. Ősztől kisebb szakmai fórumokon, levelező listákon, onlájn felületen folytatódik a hálózat kiépítése.


HIVATALOS SAJTÓANYAG


Letölthető prezentációk


Kulinyi Márton: Budapest - több, mint esély - a konferencia nyitóelőadásának prezentációja
Garadnay Tea: " A jó pap is..." szekció bevezető prezentációja
Hargitai Dávid:" Egymásra lépni tilos!" szekció bevezető prezentációja
Szalai-Komka Norbert: "Jót és jól..." szekció bevezető prezentációja

Letölthető szekcióbeszámolók


Garadnay Tea: "A jó pap is…” – képzések és tanácsadások szakembereknek és munkáltatóknak szekció beszámolója
Hargitai Dávid:" Egymásra lépni tilos!" szekció beszámolója
Szalai-Komka Norbert: „Jót és jól – Az esélyek változásának kimutatása, monitoring rendszer" szekció beszámolója 

FŐVÁROSI ESÉLYHÁLÓ KONFERENCIA


MEGHÍVÓ


Tisztelt Partnereink!

Budapest több, mint esély. A fővárosi kerületek egy része, a fővárosi és kerületi intézmények többsége évek óta működtet esélyegyenlőségi programot. Ezt részben törvényi kötelezettség indokolja, részben a vezetők és dolgozók hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása iránti elkötelezettsége működteti. Munkánk során mindnyájan találkozunk megoldandó problémákkal, nehézségekkel, és felemelő sikertörténetekkel egyaránt. A helyhatósági és a közszolgáltatói feladatok tervezése, szervezése során pedig értéknövelő és konfliktuscsökkentő tényező, ha a szakemberek figyelembe veszik az esélyegyenlőség szempontjait, ha használják az erre kidolgozott rendszereket, a már kipróbált jó gyakorlatokat.

Budapest Főváros Önkormányzata ezért egy olyan komplex települési esélyegyenlőségi programot dolgozott ki, amelyben hét ágazat és hat célcsoport akadályainak csökkentéséhez ad stratégiai iránytűt, rendszerszintű megoldásokat. Budapest első települési esélyegyenlőségi programja számos szakértő, szakmai műhely, konferencia, önkormányzati és civil egyeztetés folyamatán keresztül formálódott, míg 2010-ben a Fővárosi Közgyűlés elfogadta. A teljes, elfogadott program idén két kötetben jelent meg, az első a célokat és stratégiát, a második a konkrét intézkedéseket tartalmazza.

A Fővárosi települési esélyegyenlőségi program eddigi eredményeinek bemutatását célozza az Esélyháló konferencia. A rendezvényen a résztvevők megkapják az esélyegyenlőségi programot bemutató sorozat harmadik köteteként megjelenő Esélyegyenlőségi almanachot is. Az almanach a Főváros új kezdeményezése: mintegy hatvan civil szervezet több mint száz esélyegyenlőségi jó gyakorlatát gyűjti össze és ismerteti meg az érdeklődőkkel. Az almanach elektronikus verziója (a mérete miatt gyengített minőségű grafikai elemekkel, logókkal) ezen az oldalon, lejjebb letölthető.

A rendezvénnyel célunk, hogy együttműködési hálózatot építsünk, a különböző kerületek, különböző ágazatokban működő, célcsoportokkal foglalkozó intézmények, illetve az esélyegyenlőségi területen tevékenykedő civil szervezetek között. Ennek érdekében konkrét, megvalósítható, és a fővárosi esélyegyenlőségi programba becsatornázható együttműködési felületeket mutassunk fel, lehetővé tegyük a közszolgáltatók, önkormányzatok és civilek közötti kötetlen szakmai párbeszédet.

Időpont: 2011. június 24. 9-14 óra


Helyszín: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

(VIII. ker. Horváth Mihály tér 8.)


Szeretettel várjuk!


                  Garadnay Tea                                                              Kulinyi Márton
                      FEMI vezető                                                            ügyvezető igazgató

Kérjük, részvételi szándékát a jelentkezési lap visszaküldésével jelezze, 2011. június 10-ig!


Letölthető jelentkezési lap              Letölthető meghívó                 Letölthető tervezett program

IntézménykeresőBudapest

Budapest Főváros gazdasági társasága

Hírek, közlemények