Kiemelt téma

TámogatLak

“TámogatLak” Roma fiatalok hajléktalanná válásának megelőzése mintaprojekt
(szerződésszám: FPH079/1624–10/2018, munkaszám: 381)
Finanszírozó: Fővárosi Önkormányzat
Megvalósító: Budapest Esély Nonprofit Kft.
Partner: Kisebbségi Közösségek Egyesülete
Támogatási időszak (project periode): 2018.10 – 2019.12
Budapest Esély támogatásának összege forintban: 50.000.000


Projekt célja:
A Fővárosi Önkormányzat által finanszírozott, a Budapest Esély Nonprofit Kft. által megvalósított projekt célja a cigány származású, részben állami gondozásból kikerülő, részben hajléktalansággal, vagy egyéb, szociális hátrányaiknál fogva veszélyeztetett fiatalok számára olyan többlettámogatás biztosítása, amelynek segítségével javul foglalkoztathatóságuk, stabilizálódik lakhatásuk, nő a társadalmi integrációra való esélyük.

A projektbe bevont roma fiatalok (18–35 év) negyvenezer forint havi rendszeres megélhetési támogatásban részesülnek 2019 elejétől. A támogatás feltételeként a bevontaknak a közösen kijelölt egyéni célok megvalósításán kell dolgozniuk. Céljaik elérésében képzések, tanácsadások és mentorok segítik őket.     

Tevékenységek:
A programban 30 fiatal, összesen 1 év időtartamban a következő támogató szolgáltatásokban vesz részt:

  • Személyiségfejlesztés és életvitel tréning
  • Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő képzés
  • Csoportos álláskeresési tanácsadás és ráépülő Álláskereső klub
  • Egyéni mentorálás 12 hónapon át: a mentor a folyamat elején egyéni fejlesztési tervet készít a programban résztvevő fiatalra, majd segíti ennek megvalósulását
  • Megélhetési támogatás: a programba vont fiatalok kisebb összegű megélhetési támogatást is kapnak

Eredmények:
30 állami gondozásból kikerült, részben hajléktalansággal, vagy egyéb, szociális hátrányainál fogva veszélyeztetett fiatal bevonása, megélhetési támogatásban való részesítése, egyén céljainak segítése, munkaerő piaci helyzetének megerősítése, hajléktalanná vallásának megelőzése.

A TámogatLAK program hatásvizsgálatának kivonata »

 

IntézménykeresőBudapest

Budapest Főváros gazdasági társasága

Hírek, közlemények