Pedagógus továbbképzés

Egyedi árajánlatkérés és további információ: 
Lakatos Ildikó
képzési referens
lakatosi@pestesely.hu


Budapest, VIII. ker. Őr u. 5–7.
Hétfőtől csütörtökig, 9–14 óráig
Személyesen kizárólag egyeztetés után!

 

 

“Adj esélyt! Az iskolai keretek között felmerülő, emberi jogi vonatkozású témák feldolgozása az emberi jogi nevelés eszközeivel” című PAT képzési programunkra (engedély szám: 416/10/2020) olyan érdeklődő pedagógusok jelentkezését várjuk, akik szeretnék a saját környezetükben az oktatás–képzés keretein belül előmozdítani a fiatalok emberi jogi tudatosságát, elkötelezettségét, társadalmi felelősségvállalását és részvételét. https://pedakkred.oh.gov.hu

Időpont: 2020. november 10–11–12.
Helyszín: 1084 Budapest, Őr u. 5–7.
Részvételi díj: térítésmentes

Alapító, szervező neve: Budapest Esély Nonprofit Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000775
Alapítási engedély szám: 416/10/2020
Adatszolgáltatás regisztráció száma: D/4818/2020
Továbbképzés óraszáma: 30 óra
A továbbképzés szervezésének formája: tréningjellegű tanfolyam

A továbbképzés célja
A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a diákjaik emberi jogi neveléséhez szükséges kompetenciákat, ezen belül ismerjék meg a legfontosabb emberi jogi mechanizmusokat, az emberi jogi nevelés módszereit, képesek legyenek felismerni és kezelni saját előítéleteiket. Ismerkedjenek meg a fontosabb emberi jogi képzési kézikönyvekkel; próbáljanak ki konkrét, az emberi jogi témák feldolgozását célzó gyakorlatokat valamint a szakirodalom helyi adaptálásával saját iskolai munkájukba be tudjanak illeszteni emberi jogi vonatkozású témákat.

A program tartalmának rövid ismertetése
A fiatalokkal foglalkozó szakemberek mindennapjait áthatják az esélyek különbözőségéből, előítéletekből fakadó nevelési, oktatási nehézségek, ezek megoldására a hagyományos iskolai eszköztár nem kielégítő. Az emberi jogi megközelítés és nevelési módszertan kulcsot adhat a hatékonyabb nevelői munkához. A tréningen a résztvevők átfogóan foglalkoznak a különböző az emberi jogi témákkal. 
Tematika egységek:

 • Az emberi jogok rendszere és dokumentumai
 • Emberi jogi és esélyegyenlőségi gyakorlatok a társadalmi egyenlőtlenségekről, az iskolai bántalmazásról, az ökotudatosságról, előítéletekről, idegengyűlöletről, nemekkel kapcsolatos társadalmi elvárásokról.
 • Az emberi jogi nevelés módszertana
 • Cselekvés az emberi jogok érvényesüléséért

A tréning épít a résztvevők aktív részvételére, meglévő tapasztalataikra, ismereteikre. Az emberi jogokról és a módszertanról szóló rövid előadások mellett páros, kis– és nagycsoportos munka, szimulációs és szituációs gyakorlatok, szerepjátékok, drámajáték és az ezekre való folyamatos visszacsatolások, reflexiók kapnak szerepet.
A képzés végére a résztvevők képesek felismerni az iskolai környezetükben megjelenő emberi jogi vonatkozásokat, érzékennyé válnak az azokkal kapcsolatos problémákra, felismerik saját sztereotípiáikat és előítéleteiket, valamint motiváltakká válnak, hogy fellépjenek az emberi jogok védelmében. Képesek az emberi jogi nevelés módszereinek alkalmazására, adaptálására, a gyakorlatok tanulási folyamatba való beépítésére, kivitelezésre, vezetésére, feldolgozására.

A jelentkezés feltételei (iskolai végzettség): egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; bármely szakképzettség.

JELETKEZÉSI LAP

“Stresszkezelés és kiégés prevenció művészetterápiás eszközökkel és asszertív kommunikációval” című PAT képzési programunkra (engedély szám: 424/10/2020) olyan érdeklődő pedagógusok jelentkezését várjuk, akik szeretnének egyszerűen és hatékonyak hatni saját stresszszintjükre, illetve készen állnak arra, hogy bővítsék eszköztárukat a stresszkezelés terén. https://pedakkred.oh.gov.hu

Időpont: 2020. december 01–02–03. 9.00–15.00
Helyszín: 1084 Budapest, Őr u. 5–7.
Részvételi díj: térítésmentes

Alapító, szervező neve: Budapest Esély Nonprofit Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000775
Alapítási engedély szám: 424/10/2020
Adatszolgáltatás regisztrációs száma: D/4819/2020
Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A tréning azzal a céllal született, hogy a pedagógusoknak olyan információkat, technikákat, eszközöket adjon, melyekkel egyszerűen és hatékonyak tudnak hatni saját stresszszintjükre, és így hatékony prevenciót biztosítson a kiégés ellen. A résztvevő pedagógusok bővítsék eszköztárukat a stresszkezelés terén. Célunk, hogy megismertessük velük a stresszhez kapcsolódó elméleti kereteket és néhány kézenfekvő, egyszerű stresszkezelési technikát.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A tréning tematika kidolgozását a napi gyakorlat motiválta. Azzal a céllal született, hogy a pedagógusoknak olyan információkat, technikákat, eszközöket adjon, melyekkel egyszerűen és hatékonyak tudnak hatni saját stresszszintjükre, és így hatékony prevenciót biztosítson a kiégés ellen. A tematika egységeit a stresszről és lehetséges kezelési módjairól rendelkezésre álló aktuális információkra építettük fel. A tréning során szeretnénk, ha a pedagógusok beazonosítanák saját személyes stresszforrásaikat, és kölcsönös tapasztalatcserét folytatnának más szakemberekkel a témáról. Az alkotás során az érzelemszabályozás lehetőségeit, erőforrásait aknázzuk ki, a tapasztalati tanulás segítségével. A különböző mozgásformák szerepét is gyakorlatban sajátíthatják el a résztvevők, kipróbálhatják, hogy melyik technika áll legközelebb hozzájuk. A TA elméleti keretrendszerét és a felnőtt kommunikáció alkalmazásának lehetőségeit is megismerhetik, gyakorolhatják a résztvevők. A stresszkezelés egyik sarkalatos pontja az időgazdálkodás, a személyes hatékonyság. Ezek fejlesztése is a program céljai között van. A program során újra és újra érintjük a személyes hatékonyságot, mint prevenciós eszközt. Hogyan kezeljünk számunkra nehéz embereket, helyzeteket? Egyénre szabva találhatja meg minden résztvevő a választ, alakíthat ki saját megoldásokat, jó gyakorlatokat. A tréning formának köszönhetően a személyes tapasztalás elsődleges mindannyiunk számára. A páros, kiscsoportos, és frontális munkamódszereknek köszönhetően, aki részt vesz a programon, elsajátíthatja a számára legmegfelelőbb technikákat. A festés, agyagozás, film feldolgozás, szituációs játékok, és az együttműködés a csoportban, mind az érzelmekkel, feszült helyzetekkel való megküzdést, boldogulást sugallja.

A jelentkezés feltételei (iskolai végzettség): egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; bármely szakképzettség.

 JELETKEZÉSI LAP

Általános információk

 • Képzések időtartama: naponta 9.00–16.00 óráig
 • Képzések helyszíne: 1085 Budapest, Őr u. 5–7. (Budapest Esély Nonprofit Kft.)
 • Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet, amit szíveskedjen visszaküldeni a lakatosi@pestesely.hu e–mail címre, Lakatos Ildikó részére! Dátum, aláírás és pecsét nélkül érkező jelentkezési lapokat nem regisztráljuk!
 • Egy–egy képzésre legfeljebb 15 fő regisztrálása lehetséges. A jelentkezési lapok befogadása érkezési sorrendben történik. Ha betelnek a képzések, akkor zárjuk a képzésre való jelentkezést, erről a lehető legrövidebb időn belül a honlapon informáljuk a további érdeklődőket.
 • Egy szervezettől legfeljebb két fő jelentkezését tudjuk fogadni, a további résztvevők a jelentkezési időszak végén rendelkezésre álló létszámkeret terhére iskolázhatóak be.
 • Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy aki térítésmentes képzésre regisztrál, és a képzésen nem jelenik meg, annak jelentkezését térítésmentes képzésre 12 hónapig nem fogadjuk!
 • Egy képzési évben (őszi, tavaszi félév) egy jelentkező egy képzésen vehet részt. Ettől akkor tudunk eltekinteni, ha a szabad férőhelyek erre lehetőséget adnak.

 

További információ: Lakatos Ildi (70/3215683; lakatosi@pestesely.hu) kolléganőtől lehet kérni

IntézménykeresőBudapest

Budapest Főváros gazdasági társasága

Hírek, közlemények