Projektjeink >>Csepel Csillagtelep szociális célú rehabilitációja

Csepel Csillagtelep szociális célú rehabilitációja
VEKOP –6.2.1–15–2016–00006
Teljes támogatási időszak: 2017.12.15–2021.02.28.
Budapest Esély támogatási időszaka: 2018.04.01–2020.09.30.
Konzorcium vezető: Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata
Konzorciumi partnerek: A projekt összesen 21 partner közreműködésével valósul meg. A konzorciumi partnerek egyik csoportját a felújításra kerülő, összesen 11 társasház alkotja. Rajtuk kívül további 10, un. szoft tevékenységet végző partnert vontak be a megvalósításba. A szoft tevékenységek célja a helyi lakosság társadalmi, munkaerő–piaci integrációjának elősegítése, valamint Csillagtelep közösségi és szociális funkcióinak megerősítése, fejlesztése. A projekt szoft partnerei a következők:

 • Budapest Esély Nonprofit Kft.
 • Csepel Birkózó Club
 • Csepel–Csillagtelep Római Katolikus Plébánia
 • Csepeli Csodakút Egyesített Óvodák
 • Csepeli Utánpótlás Sportegyesület
 • Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt.
 • Humán Szolgáltatások Igazgatósága
 • Majd Megnövök Baptista Óvoda
 • Montessori Óvoda és Bölcsőde
 • Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat

A projekt teljes költségvetése: 1 699 755 944 Ft

Budapest Esély Nonprofit Kft. támogatásának összege: 62 285 400 Ft

A projekt célja, a szoft tevékenységek célja: 
A projekt célja Csillagtelep városrész komplex rehabilitációja – lakófunkciójának megerősítése és bővítése, valamint új szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása. A projekt infrastrukturális beruházásainak keretében megújul 11 lakóépület, a Jupiter utca–Rakéta utca–Tejút utca által határolt közterület, valamint a Vénusz tagóvoda udvara és kerítése. Ezen kívül térfigyelő kamerákat helyeznek el a Radnóti Miklós Művelődési Ház környékén, a jelenleg kihasználatlanul álló Erdősor utca 45–47. szám alatti épületben pedig a Csillagtelepi Foglalkoztatási Célú Oktató és Közösségi Központ kap majd helyet. 
A fizikai beruházások mellett a projekt szoft partnerei a helyi lakosság igényeire, szükségleteire épülő szociális támogatást, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő programokat, közösségi szolgáltatásokat, valamint a lakosság munkaerő–piaci rugalmasságát, integrációját támogató programokat valósítanak meg.  
Budapest Esély által végzett tevékenységek: 
A Csepel Csillagtelep szociális célú rehabilitációja című projekt keretében a Budapest Esély Nonprofit Kft. XXI. kerület Csepel Önkormányzata konzorciumi partnereként vesz részt. A megvalósítás során feladatunk a főpályázó által szervezett OKJ felnőttképzési program megvalósítása érdekében, az akcióterületen élő lakosság toborzása, majd összesen 70 fő kiválasztása. A szakképzések két ütemben, 2018–ban és 2019–ben kerülnek megvalósításra. Mindkét ütemben 35–35 fő képzésére kerül sor, 3–3 szakképzés keretében.

 • ütem (2018 őszén induló képzések)

15 fő részére Gépi forgácsoló és CNC gépkezelő képzés

 • a képzés hossza 12 hónap, kezdés 2019. 02. hó
 • 10 fő részére élelmiszer– és vegyi áru eladó képzés
 • a képzés várható hossza 4–5 hónap, kezdés 2018. 10. hó
 • ütem (2019 őszén és 2020 tavaszán induló képzések)

15 fő részére Gépi forgácsoló és CNC gépkezelő képzés

 • a képzés várható hossza 12 hónap, várható kezdés 2019. 09. hó

10 fő részére óvodai dajka képzés

 • a képzés várható hossza 4–5 hónap, várható kezdés 2019. 09. hó

10 fő részére darukezelő képzés

 • a képzés várható hossza 1–1,5 hónap, várható kezdés 2020. 03. hó

A megvalósítás során a Budapest Esély Nonprofit Kft. mentorai végzik a lakosság toborzását, majd a képzésre jelentkezők kiválasztását. A képzésbe bevont résztvevők számára a képzés ideje alatt és azt követően egyéni és csoportos mentorálást, valamint munkaerő–piaci készségeket fejlesztő tréningeket biztosítunk. A tréningek a következők: álláskeresési technikák tréning, kulcskompetencia fejlesztés, motivációs tréning.
A képzésbe vont résztvevők számára a képzés teljes idejére megélhetési támogatást biztosítunk, melynek összege 64.000 Ft. A képzésekre elsősorban az akcióterületen élő álláskeresők jelentkezését várjuk, de 25% (összesen kb. 17 fő) erejéig be tudunk vonni az akcióterületen kívül élőket is. Jelentkezni az alább megadott telefonszámokon, valamint email címeken lehet.
További információ:
Botos Laura:     06–70–315–52–36, botosl@pestesely.hu 
Dávid Orsolya: 06–70–311–5699 davido@pestesely.hu

IntézménykeresőBudapest

Budapest Főváros gazdasági társasága

Hírek, közlemények