Projektjeink >>Csepel Csillagtelep szociális célú rehabilitációja

Csepel Csillagtelep szociális célú rehabilitációja
VEKOP –6.2.1–15–2016–00006
Teljes támogatási időszak: 2017.12.15–2021.02.28.
Budapest Esély támogatási időszaka: 2018.04.01–2020.09.30.
Konzorcium vezető: Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata
Konzorciumi partnerek: A projekt összesen 21 partner közreműködésével valósul meg. A konzorciumi partnerek egyik csoportját a felújításra kerülő, összesen 11 társasház alkotja. Rajtuk kívül további 10, un. szoft tevékenységet végző partnert vontak be a megvalósításba. A szoft tevékenységek célja a helyi lakosság társadalmi, munkaerő–piaci integrációjának elősegítése, valamint Csillagtelep közösségi és szociális funkcióinak megerősítése, fejlesztése. A projekt szoft partnerei a következők:

 • Budapest Esély Nonprofit Kft.
 • Csepel Birkózó Club
 • Csepel–Csillagtelep Római Katolikus Plébánia
 • Csepeli Csodakút Egyesített Óvodák
 • Csepeli Utánpótlás Sportegyesület
 • Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt.
 • Humán Szolgáltatások Igazgatósága
 • Majd Megnövök Baptista Óvoda
 • Montessori Óvoda és Bölcsőde
 • Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat

A projekt teljes költségvetése: 1 699 755 944 Ft
Budapest Esély Nonprofit Kft. támogatásának összege: 62 285 400 Ft
A projekt célja, a szoft tevékenységek célja:
 A projekt célja Csillagtelep városrész komplex rehabilitációja – lakófunkciójának megerősítése és bővítése, valamint új szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása. A projekt infrastrukturális beruházásainak keretében megújul 11 lakóépület, a Jupiter utca–Rakéta utca–Tejút utca által határolt közterület, valamint a Vénusz tagóvoda udvara és kerítése. Ezen kívül térfigyelő kamerákat helyeznek el a Radnóti Miklós Művelődési Ház környékén, a jelenleg kihasználatlanul álló Erdősor utca 45–47. szám alatti épületben pedig a Csillagtelepi Foglalkoztatási Célú Oktató és Közösségi Központ kap majd helyet. 
A fizikai beruházások mellett a projekt szoft partnerei a helyi lakosság igényeire, szükségleteire épülő szociális támogatást, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő programokat, közösségi szolgáltatásokat, valamint a lakosság munkaerő–piaci rugalmasságát, integrációját támogató programokat valósítanak meg.  
Budapest Esély által végzett tevékenységek: 

A Csepel Csillagtelep szociális célú rehabilitációja című projekt keretében a Budapest Esély Nonprofit Kft. XXI. kerület Csepel Önkormányzata konzorciumi partnereként vesz részt. A megvalósítás során feladatunk a főpályázó által szervezett OKJ felnőttképzési program megvalósítása érdekében, az akcióterületen élő lakosság toborzása, majd összesen 70 fő kiválasztása. A szakképzések négy ütemben kerülnek megvalósításra.  Jelenleg a projekt keretében egy CNC gépkezelő és egy óvodai dajka képzés zajlik. A 2020 tavaszi képzési ütem a toborzás fázisában tart.

 • 2020 tavaszi képzési ütem

CNC gépkezelő képzés 15 fő részére
a képzés hossza 4 hónap, kezdés 2020. május
élelmiszer– és vegyi áru eladó képzés 10 fő részére
a képzés várható hossza 4–5 hónap, kezdés 2020. március
targoncavezető képzés 10 fő részére
a képzés hossza 1 hónap, kezdés 2020. március
emelőgép kezelője képzés 10 fő részére
a képzés hossza 1,5 hónap, kezdés 2020. április
A megvalósítás során a Budapest Esély Nonprofit Kft. mentorai végzik a képzésre jelentkezők toborzását, majd kiválasztását. A képzésbe bevont résztvevők számára a képzés ideje alatt és azt követően egyéni és csoportos mentorálást, valamint munkaerő–piaci készségeket fejlesztő motivációs, kulcskompetecia-fejlesztő és álláskeresési tréningeket biztosítunk. A képzésbe vont álláskereső résztvevők számára a képzés teljes idejére megélhetési támogatást biztosítunk, melynek összege 64.000 Ft. A képzésekre elsősorban az akcióterületen élő álláskeresők jelentkezését várjuk, de teljes létszám 25%-a (összesen kb. 17 fő) erejéig az akcióterületen kívül élő személyek is bevonhatók a projektbe. Jelentkezni az alább megadott telefonszámokon, valamint email címeken lehet.
További információ:
Molnár Attila: 06–70–315–52–36, molnarattila@pestesely.hu  

IntézménykeresőBudapest

Budapest Főváros gazdasági társasága

Hírek, közlemények