Fejlesztő foglalkoztatás -> Tájékoztató Szociális Szolgáltatóknak

Tisztelt Intézményvezető!

A Budapest Esély Nonprofit Kft. húszéves tapasztalatára alapozva 2017 tavaszától fejlesztő foglalkoztatási szolgáltatást működtet, jelen levelemmel az ebben rejlő lehetőségekről tájékoztatom.

Cégünk 1996 óta foglalkozik a közfoglalkoztatás szervezésével és koordinálásával, valamint munkaerő-piaci tanácsadás szolgáltatással. A több mint másfél évtizedes, közfoglalkoztatásban eltöltött év tapasztalata, a több ezer sikeres munkába segítés bizonyítja, hogy a cégünk által kidolgozott és máig működő módszertan és attitűd hatékonyan tudja reintegrálni a munkaképes, huzamosabb ideje állást kereső személyeket a piaci munka világába. Külön hangsúlyt fektetünk a speciális csoportokra. Évente átlagosan 100 hajléktalan foglalkoztatását biztosítjuk, valamint 2013 óta egy 30 fős cigányzenekar működtetése által a roma népzenei kultúra hírnevének öregbítésén is dolgozunk. Tevékenységeink kiegészítéseképp, 2017-ben sikeresen pályáztunk fejlesztő foglalkoztatás megvalósítására, amelynek keretében egyszerre legfeljebb 50 fő számára tudunk munkát, illetve 6-8 intézmény számára, együttműködés keretében, térítésmentesen munkaerőt biztosítani.

Mi a fejlesztő foglalkoztatás?

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása értelmében megszűnt az intézményen belüli szociális foglalkoztatás, helyébe 2017. április 1-től a fejlesztő foglalkoztatás, mint önálló szociális szolgáltatás lépett. A Budapest Esély Nonprofit Kft. fejlesztő foglalkoztatási tevékenységének célja, hogy azok számára, akik esetében a fejlesztő foglalkoztatás elősegíti a kompetenciák fejlődését és az önálló, munkaviszonyban történő munkavégzéshez szükséges szint elérését, foglalkoztatási lehetőséget biztosítson a nyílt munkaerőpiacra való kilépés érdekében.

Cégünk fejlesztő foglalkoztatását elsősorban a következő célcsoportok bevonásával végzi:

 • hajléktalan emberek,
 • szenvedélybetegek,
 • fogyatékossággal élő (és egészségkárosodott) személyek.

Fejlesztő foglalkoztatásban azok a személyek vehetnek részt, akik szociális szolgáltatást vagy ellátást vesznek igénybe a következők szerint:

 • közösségi alapellátás,
 • támogató szolgáltatás,
 • nappali ellátás,
 • átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás,
 • ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás,
 • rehabilitációs intézményi ellátás,
 • lakóotthoni ellátás,
 • támogatott lakhatás.

 Fejlesztő foglalkoztatásban az ellátott a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig részesülhet.

Mit kínálunk intézményük ellátottai számára?

Többféle munkakörben, napi 1-6 órás foglalkoztatást kínálunk, a foglalkoztatottak egyéni képességeinek figyelembevételével, fejlesztő foglalkoztatási szerződés keretében, elsősorban a következő feladatkörökben:

 • Nem veszélyes hulladék gyűjtése – feladatkör: hulladékgyűjtő, takarító
 • Egyéb postai, futárpostai tevékenység – feladatkör: kézbesítő
 • Általános épülettakarítás – feladatkör: takarító
 • Egyéb takarítás – feladatkör: udvaros
 • Zöldterület-kezelés – feladatkör: kertgondozó, parkgondozó, dísznövény-gondozó
 • Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás – feladatkör: irodai kisegítő, adminisztrátor
 • Máshová nem sorolt személyi szolgáltatás – feladatkörök: portás, könyvtárosi kisegítő tevékenység, adományszervező segítő, intézményi segítő

A foglalkoztató helyek és feladatkörök folyamatosan bővülnek, az új lehetőségekről kollégáink tájékoztatják partnereinket.

A munkavégzésért a foglalkoztatásba vont ellátottak 450 Ft-os, adómentes óradíjat kapnak. A fejlesztési jogviszony, ha ezt az ellátott igényli, beszámítható a szolgálati időbe. Ez esetben az óradíjat 45 Ft-os nyugdíjjárulék terheli (tehát óránként 405 Ft kerül kifizetésre).

A foglalkoztatás mellett az ellátott a következő támogató szolgáltatásokat veheti igénybe:

 • munkaerő-piaci információnyújtás,
 • munkatanácsadás,
 • pályatanácsadás,
 • rehabilitációs tanácsadás,
 • álláskeresési tanácsadás,
 • személyiségfejlesztés,
 • pályaorientáció,
 • kulcsképességek fejlesztése,
 • addiktológiai problémákkal való megküzdés,
 • integrációt támogató életvezetés kialakítása.

A foglalkoztatásba vont ellátottak számára fejlesztési terv készül, ennek megvalósítását, illetve a küldő szociális intézmény és a foglalkoztatási hely közötti folyamatos kapcsolattartást szakképzett segítőink biztosítják.

Mi a feltétele, mibe kerül?

 • A Budapest Esély Nonprofit Kft., az ellátottat küldő szociális szolgáltató fenntartójával kötött együttműködési megállapodás alapján vállal foglalkoztatást, a rendelkezésre álló férőhelyek számában, de legfeljebb 50 fő erejéig.
 • A szolgáltatás az ellátottak és a partner szociális szolgáltató számár is térítésmentes.

Bővebb információkért hozzám fordulhat, az aláírásomban vagy a levél láblécében szereplő elérhetőségeken. Amennyiben személyes találkozást igényel a részletek egyeztetéséhez, szívesen állok rendelkezésére, kérem, telefonon vagy e-mailen egyeztessünk időpontot!

Üdvözlettel:

Budapest, 2017. június 25.

Gyárfás Anikó
intézményvezető
Budapest Esély Nonprofit Kft.
Fejlesztő Foglalkoztatási Intézménye
gyarfasa@pestesely.hu
061-476-1930

IntézménykeresőBudapest

Budapest Főváros gazdasági társasága

Hírek, közlemények